Skip navigation

ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2RKB » Info » Radioklub Brno | ---

Radioklub Brno z.s.

Náš radioklub

Spolek Radioklub Brno z.s. je nezávislým sdružením občanů se zájmem o radioamatérské činnosti a sporty. Vznikl v roce 2005 vytvořením zájmového sdružení s názvem Radioklub Brno s vlastní právní subjektivitou z posledních aktivních členů původních radioklubů OK2KBA a OK2KLI, sdružených již dlouhodobě v Radioklubu Federace Sportovně Technických Klubů. Vznik radioklubu byl iniciován tlakem FSTK na své členské kluby na získání jejich samostatné právní subjektivity vzhledem k připravovanému zániku sdružující organizace. V roce 2006 jsme získali od ČTÚ povolení pro využívání kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pod volacím znakem OK2RKB a následně byla na Radioklub Brno převedena i závodní volací značka OL6R.

Od konce roku 2012 po definitivním zániku FSTK jsme zcela samostaným, nezávislým a nedotovaným subjektem s činností hrazenou pouze z prostředků členů radioklubu. Nejsme členským radioklubem ČRK.

K 1.1.2014 byla účinností nového občanského zákoníku (zák.č.89/2012Sb.) naše právní forma změněna z původního občanského sdružení na spolek. Členská schůze následně dne 24.10.2016 kvůli požadavkům NOZ rozhodla o změně názvu spolku na Radioklub Brno z.s. a o úpravě stanov.

V současné době se vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici stálé QTH, zabýváme především závodním provozem v pásmech VKV z přechodných stanovišť. Pod klubovou značkou nás můžete obvykle slyšet ve velkých mezinárodních závodech na kmitočtech od 144 MHz po 24GHz, ale díky aktivitě některých našich členů se příležitostně objevujeme i na pásmech KV.

Při našich vysílacích aktivitách spolupracujeme často i s dalšími radioamatéry mimo náš klub nebo i s jinými radiokluby, nyní např. často s mikulovským radioklubem OK2KFJ.

Další informace o nás

Registrace

Ke dni 15.9.2005 jsme byli pod názvem Radioklub Brno registrováni v seznamu občanských sdružení, vedeném MV ČR. Od 1.1.2014 jsme registrování jako spolek ve veřejném rejstříku, vedeném MSp ČR. Naše identifikační číslo je IČO 270 07 219. Od 3.1.2017 jsme v rejstříku vedeni pod novým názvem Radioklub Brno z.s..

Členové

Členy radioklubu jsou:

 • Pavel OK2PMA - předseda spolku, QSL manažer OK2RKB
 • Jarek OK2BJL
 • Jirka OK2BQY
 • Emil OK2EK
 • Pavel OK2PPK - administrátor WWW stránek
 • Jarek OK2PRF
 • Zdeňka OK2VET
 • Jirka OK2WY
 • Karolína OK2XKA
 • Libor OK2ZO - vedoucí operátor OK2RKB
 • Jarek

Spolupracujeme s řadou dalších radioamatérů, ať už se jedná o bývalé členy, rodinné příslušníky anebo prostě jen lidi, kteří mají zájem si s námi zavysílat. Mezi bývalé členy patřili např. Petr OK2UUB, Pavel OK2UUA, Petr OK2VOP a Petr OK2ZR. V nedávných dobách jsme řadu závodů odjeli ve spolupráci s Jimem OK2GTI a v poslední době často spolupracujeme s Petrem OK1VEN a Jirkou OK2PKB.

Používané volací značky

Naším aktuálně platným volacím znakem je značka OK2RKB, a byla nám přidělena dne 26.4.2006. V dřívějších letech, před vznikem našeho sdružení jakožto organizace s vlastní právní subjektivitou, jsme používali též volací značky OK2KBA a OK2KLI, pod těmito značkami jste nás mohli naposledy slyšet v roce 2005, a od 6.4.2010 na nás byla z OK2KLI též přeregistrována závodní volací značka OL6R.

Sídlo organizace

Dle stanov je sídlem Radioklubu Brno adresa našeho předsedy Pavla OK2PMA, najdete ji v našich stanovách. Na tuto adresu prosím zasílejte veškerou úřední korespondenci.

Pro klubovou činnost jsme do podzimu roku 2012 využívali prostory v areálu FSTK v Brně - Líšni. Po zániku FSTK jsme přesunuli část méně skladného vybavení do pronajaté místnosti u Jirky OK2BQY a v roce 2017 k Jirkovi OK2WY. Skutečnou klubovnu nyní nemáme, takže setkat se s námi můžete jen po předchozí domluvě na nepravidelně konaných sešlostech radioklubu nebo na vysílacích akcích.

Na koho se obracet

V úředních záležitostech se obracejte vždy přímo na předsedu spolku.

V záležitostech týkajících se administrace webu se obracejte nejlépe přímo na administrátora našich stránek.

V případě zájmu o spolupráci v radioamatérských závodech můžete kontaktovat přímo osobu, která u nás daný závod organizuje nebo někoho z ostatních účastníků akce. V současné době je obvykle hlavním organizátorem u závodní činnosti Pavel OK2PMA. Obvyklými dalšími účastníky akcí bývají Pavel OK2PPK a Libor OK2ZO.

Pokud nevíte na koho se obrátit, zkuste předsedu nebo administrátora stránek, tím určitě nic nepokazíte.

QSL lístky

Aktuálně nejsme účastníky QSL služby organizované ČRK a QSL lístky je na nás možné posílat pouze přímo na adresu radioklubu.

Kontakt na některé členy radioklubu
Jirka OK2BQYdoljirka(zavináč)volny(tečka)cz
Pavel OK2PPKok2ppk(zavináč)volny(tečka)cz, mt.724 17 16 36
Pavel OK2PMAok2pma(zavináč)seznam(tečka)cz
Libor OK2ZOLibor(tečka)Holous(zavináč)seznam(tečka)cz, mt.603 21 19 44

Některé z našich členů můžete případně zastihnout na některém převaděči dostupném v okolí Brna.

Náš klub má též vlastní konferenci, do níž jsou primárně zapojeni stávající členové radioklubu. Konference není volně přístupná, ale zapojení členové mohou případně váš dopis do ní přeposlat, pokud to zváží jako přínosné.

Nahoru