Skip navigation

ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2RKB » Info » Změny na stránkách | ---

Seznam oprav a úprav na stránkách

Rok 2022

27.2.2022

Na stránky bylo do záhlaví přidáno přepínání stylů Pos a Neg. V souvislosti s tím byly do kódu stránek OK2RKB přeneseny i některé další změny aplikované již před rokem v kódu stránek OK2PPK, tj. i sem byla doprogramována možnost pracovat u nadpisů a separátorů skupin odkazů s kotvami a byla opravena stará chyba ve funkci renderující bloky obrázků.

Rok 2017

30.12.2017

Byl aktualizován seznam členů po schválení přijetí Karolíny XKA a Jarka za nové členy členskou schůzí 27.12.2017.

4.9.2017

Na stránku s výsledky v závodech byly doplněny logy z Polního dne 2017.

9.7.2017

Na stránky přidán článek o naší účasti v Polním dnu 2017.

10.1.2017

Byla provedena aktualizace údajů na stránkách v souvislosti se změnou názvu radioklubu a se změnou stanov dle požadavků NOZ.

Rok 2016

2.12.2016

Na stránku s výsledky v závodech byly doplněny logy z UHF contestu 2016.

7.10.2016

Na stránky byl přidán článek o naší účasti v UHF contestu 2016, byly doplněny diplomy z PD2016, na stránku s výsledky v závodech byly přidány sumární údaje z UHFC2016 a výpis údajů na ní od roku 2005 byl rozdělen na část 2005-2009 a 2010 a více.

21.9.2016

Byla opravena chyba v rutině vkládající do stránek html kód pro zobrazení obrázků (více info o tomto viz info o změnách z 21.9.2016 přímo na webu OK2PPK). Dále byla opravena chyba v přehledové tabulce o počtu spojení na 6cm v článku o PD2016 (chybně uvedeno 6, správně je 13). Na stránku s výsledky v závodech byly doplněny logy a údaje z UHF2015 a PD2016.

9.7.2016

Na stránky přidán článek o naší účasti v Polním dnu 2016.

Rok 2015

20.3.2015

Opravena chyba v sestavování odkazů z aktualit do fotogalerií, kdy v případě, že bylo u aktualit použito stránkování, se stránkovací parametr překopírovával i do odkazů na fotogalerie, a tyto se pak otevíraly od jiného místa než od začátku.

Rok 2014

16.4.2014

Na stránky přidán článek o naší účasti v OK-OM DX SSB Contestu 2014.

Rok 2013

23.12.2013

Z testovacího prostředí byla aktuální podoba stránek přenesena na hosting včetně databáze aktualit a stránky byly přepnuty z testovacího do veřejně přístupného režimu.

30.11.2013

Na testovací prostředí bylo do kroniky přidáno povídání o historii radioklubu a následně do něho byly z archívů BQY a PPK doplněny i zatím nikde na webu nepublikované fotky z doby před rokem 1990.

11.11.2013

Na testovací prostředí byly do databáze po převodu z jednoho html index-souboru do balíku xml dat nahrány všechny aktuality zveřejněné dosud na starém webu RKB.

3.11.2013

Na testovací prostředí nahráno 227 logů ze závodů a nalezený dosud nezveřejněný text z 2. subregionálu 2001. Byl doplněn nový modul pro načítání xml údajů o závodech a stránky s přehledem výsledků byly přeprogramovány tak, aby data načítaly z xml a místo tří stránek byly jen jediné ovládané parametrem. Do přehledu výsledků byly doplněny odkazy na logy.

1.11.2013

Na testovací prostředí nahrány nové stránky s přehledem výsledků a převedené a doplněné stránky s diplomy.

27.10.2013

Na testovací prostředí doplněny všechny zbylé články z původního webu KBA a ze starého webu RKB, doplněny o fotky, převedeny fotky z aktualit z webu RKB, doplněny fotky od roku 2010 až do dnes a přidán článek z MWC 2013.

24.10.2013

Na testovacím prostředí nasazena drobně upravená verze fotogalerie FGAL - vyřešeno vkládání značek pro odstavce do poznámek v popisech u fotogalerií a u jednotlivých obrázků. Následně zpřehledněny popisy u fotogalerií převedených ze starého webu rozdělením na odstavce a doplněním dalších značek.

14.10.2013

Na testovací stránku převedeny ze sad fotek připravovaných v letech 2008-2010 pro web OK2RKB fotogalerie UHFC07, 1S08, MWC08, PD08, UHFC08, MWC09, ANT10 a MWC10. Tím byly převedeny skoro všechny fotky, zbývají fotky použité pro doplnění aktualit na starém webu OK2RKB.

13.10.2013

Na testovací stránku nahrána první převedená fotogalerie z původních stránek KBA. Protože jsou v ní použity náhledy s větší šířkou (154px místo nyní používaným max. 150px), a při šířce 4 sloupců obrázků docházelo k jejich zalamování, byl pro stránku s těmito náhledy doplněn nový styl pro změnu šířky stránky s náhledy (zvýšení z 820 na 836px) a byl doplněn programový kód sestavovače stránek (třída Fgal - možnost přestavení šířky dle nového parametru skupiny obrázků, zavaděč stránek - nová hodnota pro nastavení šířky stránky, zavaděč skupin obrázků - nový parametr u skupiny obrázků pro změnu šířky, rozšíření renderu v šablonách stránek o převedení nové šířky stránky na nový styl). Nakonec byly dnes celkem převedeny fotogalerie R95, R00, R01, R02, R03, R04 a ANT04, tj. všechna zachovaná alba z původního webu OK2KBA.

6.10.2013

Na testovací stránku byl opět z původních materiálů připravených v roce 2008 přepracován popis používaného vybavení a stanoviště a byly převedeny i související fotografie.

1.10.2013

Na testovací stránky byl z materiálů připravovaných v roce 2008 převeden text o městě Brně a doplněn novými fotkami. Dále byly během posledních tří měsíců převedeny z původně připravených materiálů a nově upraveny nebo doplněny texty s informacemi o radioklubu, stanovy, info o těchto stránkách, byly přidány položky menu vedoucí na stránky s info o radioamatérském vysílání a s odkazy na radioamatérské stanice.

30.6.2013

Spuštěny stránky ok2rkb.ok2ppk.cz v testovacím režimu.

14.6.2013

Rozchozením vzkazovníku na testovacím serveru byl dokončen vývoj sestavovače stránek.

14.5.2013

Zprovozněn přístup do databáze, připraveny datové struktury.

13.5.2013

Stávající web z testovacího prostředí vyzkoušen na serveru na hostingu, zatím jen v testovacím režimu.

10.5.2013

Fotogalerie ze starého webu převedeny do nových datových struktur.

7.3.2013

Je funkční základ sestavovače stránek.

Rok 2006-2012

Prosinec 2012

18.12.2012 spuštěn web OK2PPK na placeném hostingu u Wedosu, zatím bez obsahu jen pro testování.

Říjen 2012

Po asi 4 letech obnoveny práce na vývoji webu, příprava na přechod na jiný hosting.

Podzim 2008

Příprava verze 19 kvůli některým omezením původního sestavovače, příprava na převod některých dat do xml, dořešení problematických částí stylopisu tak, aby nebylo nutné využívat hacky, přechod z dvoj na trojúrovňové menu po vyřešení s tím souvisejících problémů, řešení kompatibility s různými aktuálními prohlížeči. Pak po třech haváriích řadiče disku, a i vzhledem k dalším okolnostem, práce na webu OK2RKB zcela zastaveny. Dosud navržené části následně dotaženy a využity v jiném - neveřejném - webovém projektu. Web OK2RKB zůstává v provizorní podobě.

Leden 2008

Práce na delší dobu přerušeny kvůli chybějícímu HW a nedostatku času. Následně převáděny materiály zachráněné z původních stránek KBA.

Září 2007

6.9.2007 spuštěn web ok2rkb.ic.cz, v provizorní podobě. Verze 18 stránek z větší části připravena na nahrání na web.

Březen 2007

27.3.2007 zahájen vývoj programového kódu sestavovače stránek. Zahájen převod materiálů zachráněných z původních stránek OK2KBA.

Listopad 2006

14.11.2006 po asi 5 měsících obnoveny práce, řeší se vzhled stránek, tj. zatím vše jako statické.

Květen 2006

15.5.2006 zkoušena první testovací verze vzhledu stránek.

Únor 2006

První úvahy o spuštění klubových webových stránek OK2RKB jako náhrady za zrušené stránky OK2KBA. Přípravné práce.

Nahoru