Skip navigation

ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2RKB » Texty » Kronika | ---

Kronika

Souhrnný přehled článků v kronice

Info ke kronice

Zde je souhrn všech článků, které zachycují naše klubové akce nebo události související s naším klubem. Celek je pak poněkud odvážně nazván kronikou, ikdyž běh času je v něm značně nesouvislý a má spoustu děr.

Z původního webu OK2KBA bylo zrekonstruováno asi 20 samostatných článků. Tyto bylo nutné - vzhledem ke zcela odlišné struktuře stávajícího webu a starého webu KBA - nejprve zbavit úplně původního značkování HTML a prostý text pak přeformátovat a opatřit novým značkováním. Při úpravách nebyl měněn původní text článků a zachováno zůstalo i rozdělení do odstavců. Do článků byly nově doplněny hlavičky s údaji o závodech a fotografie. Přes značnou pracnost při převodu se nakonec podařilo zachovat v článcích i původní reporty z programu Lokátor. Tyto úpravy proběhly zhruba v roce 2008. Nakonec v roce 2013 byly články ještě jednou upraveny kvůli převodu do nového webu RKB, kdy bylo potřeba vyměnit hlavně značkování u nadpisů, příkazy pro vkládání obrázků a změnit kódování z CP1250 na UTF8.

Další články v letech 2008 až 2013 vznikaly již přímo pro starý web RKB a byly z něho do nového kompletně převedeny opět s nezměněnými texty, pouze se upravovalo značkování nadpisů, vkládání obrázků a text se převáděl do UTF8.

Seznam článků v kronice

Od roku 2010
Rok 2000 až 2009
Do roku 1999

 

Nahoru