Skip navigation

ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2RKB » Info » Město Brno | ---

Město Brno

Do názvu našeho sdružení jsme si zvolili název města, ve kterém sídlíme, a s nímž je život většiny našich členů nějakým způsobem spojen. Dovolíme si vám tedy naše město představit.

O Brně

Krátké představení

Severní část Brna. (foto PPK)

Město Brno je správní, historické, kulturní, dopravní i průmyslové centrum jižní Moravy a druhé největší město České republiky. Je i centrem vzdělávání, ve kterém má své sídlo řada středních a vysokých škol. Na konci roku 2011 v něm žilo kolem 379 tisíc obyvatel, ale další tisíce lidí dojíždí do Brna pravidelně z širokého okolí, ať už za prací nebo kvůli studiu.

Špilberk. (foto PPK)

Brno se rozkládá (zeměpisná poloha 49º 12' severní šířky a 16º 34' východní délky, nadmořská výška 190-425 m) na soutoku řek Svratky a Svitavy, v podhůří Českomoravské a Drahanské vrchoviny. Okolí lze i v dnešní době považovat za velmi pěkné - ze tří stran město obklopují zalesněné kopce a na jižní straně se otevírá krajina do nížiny, ze které vystupuje z okolí Brna dobře viditelná Pálava. Na severu si řeka Svitava razí cestu hlubokým údolím od Moravského krasu a na severozápadě svazuje řeku Svratku Brněnská přehrada. Poloha na předělu vysočiny a nížiny poskytuje Brnu rozmanité přírodní podmínky pro rekreaci a zároveň příznivé klimatické podmínky pro bydlení.

Chrám sv. Petra a Pavla, v pozadí Pálava. (foto PPK)

Specifické podmínky jako jsou blízkost Jantarové stezky, jeskyně Moravského krasu apod. způsobily, že v okolí Brna žil člověk již od pravěku. Jméno městu dala osada, která vznikla kolem r. 1000 n.l. u brodu přes řeku Svratku, v oblasti nynějšího Starého Brna. První písemné zmínky o městě se objevují kolem r. 1091 v Kosmově kronice. Od 11. století zde stál břetislavský hrad. R. 1243 udělil český král Václav I. městu menší a větší privilegium, která se stala právní oporou pro rozvoj města. Město bylo obehnáno hradbami s pěti branami, a charakter pevnosti, která několikrát úspěšně odolala obléhání, ztratilo až v 18. století, kdy se díky rozmachu průmyslové výroby začala rozrůstat předměstí. V Brně se tehdy soustředil především strojírenský a textilní průmysl. R. 1839 přijíždí do Brna první vlak. Za první republiky bylo Brno velikostí i významem druhým městem po Praze.

Brněnská přehrada. (foto PPK)

Velké škody městu způsobila 2. světová válka a následující půl století poznamenalo další vývoj města značnou stagnací. Konec 20. století potom přinesl do zdejšího textilního a strojírenského odvětví krach řady velkých a tradičních výrobců. Postupně pak vznikly nové průmyslové zóny jako Černovické terasy nebo technologický park v Králově Poli a nové firmy se zaměřily spíše na lehký průmysl, vývoj, služby a logistiku.

Z brněnského regionu pochází nebo v něm působila řada významných osobností české vědy, kultury i sportu, např. architekt Bohuslav Fuchs, skladatel Leoš Janáček, spisovatelé Milan Kundera, Jaromír Tomeček a Rudolf Těsnohlídek, básník Jan Skácel, herci Karel Höger a Hugo Haas, herečka Vlasta Fialová, dramatik Jiří Mahen, archeolog Karel Absolon, vynálezce Viktor Kaplan, přírodovědec Johann Gregor Mendel, hráči kolové bratři Pospíšilové, zápasník Gustav Frištenský, sochař Vincenc Makovský.

V Brně sídlí některé významné státní instituce České republiky jako Nejvyšší správní soud, Ústavní soud a Veřejný ochránce práv.

Užitečné nebo zajímavé odkazy
Radioamatérský sport ve městě Brně

Kromě našeho radioklubu jsou ve VKV závodech pravidelně aktivní další dva brněnské radiokluby, a to OK2KUB a OK2KOJ. Rádiový orientační běh je v našem regionu doménou oddílu SK Radiosport Bílovice nad Svitavou, s nímž spolupracují i někteří naši členové.

Nahoru